Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR VE KONU

Isbu sözlesme www.findia.com.tr internet sitesinden (bundan sonra INTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) ürün (bundan sonra ÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, ÜRÜN ile ilgili özelliklerin, nitelik-niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usul-şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

MADDE 1. CAYMA HAKKI

SATICI tüketici ALICI'ya aşağıdaki taahhütte bulunmaktadır.

"Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (ve cezai şart ödemeksizin) malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz."

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması şarttir. (Yazılı bildirim elektronik posta gibi bir sürekli veri taşıyıcısı-uzaktan iletisim araci ile de yapılabilir) Bu hakkın kullanılması halinde, anılan yazılı bildirimin yanısıra 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen Ürün'ün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanagi ornegi ile (vergi mevzuati uyarinca) fatura aslının iadesi gerekmektedir. Ayrica, iade edilmesi gereken Ürünlerin kutusu, ambalaji, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

ALICI tarafindan iade faturasi kesilmesi gereken hallerin yanisira Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde altta yer alan iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

Yukarıda yazılı belgelerin ve Ürün'ün SATICI'ya bu şekilde ulaşmasını takip eden 10 gün içinde Ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade islemi de ALICI kredi kartina iade sureti ile yapilir (Genel Hükümler 7. maddenin iadeye ilişkin hüküm ve açıklamaları cayma hakkının kullanılması sebebi ile iade hallerinde de geçerlidir)

Cayma hakkı kullanılabilen Ürünlerde, yine mevzuat uyarınca, malda mutat kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak tüketicinin kusurundan kaynaklanan bir deger azalmasi söz konusu ise Tüketici'nin değerdeki bu azalmayı, iade imkânsızlığı var ise malin değerini (satis fiyatını) SATICI'ya tazmin etmesi gerekir.

Madde 2. GENEL HÜKÜMLER

  1. ALICI, INTERNET SITESI'nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulastığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyid-onayları verdiğini kabul eder.
  2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük (ve ALICI'nin önceden bilgilendirilmesi ile ek 10 günlük) süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdigi adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı ürünleri KARGO firmaları aracılığı ile ALICI’lara göndermekte ve teslim ettirmektedir.
  3. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI satış anında yürüttüğü ve INTERNET SITESI ‘nde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını yada bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.
  4. Adreste teslim edilmiş ürünlerin, teslimatı anında ALICI'nın bizatihi adresinde bulunmamasi durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmamasi durumunda kargo firmasi ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nin sorumluluğu olacaktır Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Bu hallerde ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayi oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

  1. ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

ÜRÜN teslimatı sırasında SATICI'nın talebi halinde ALICI isbu Sözleşmenin bir basılı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda ÜRÜN teslimatı yapılmayabilir. INTERNET SITESI'nden alisveris sırasında ALICI tarafından onaylanan bu Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.

  1. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemişse, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödenmiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmedigi takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve herhülakarda saklıdır.


  1. Ürün'ün normal satıs/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yi bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmişse iptalden itibaren 7 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade islemi de ALICI kredi kartina iade sureti ile yapilir ve Ürün tutari, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nin herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını simdiden kabul eder.. (Bankalarin iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).

  1. SATICI olaganüstü durumlar dışında hakli bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/hizmetin tedarik edilemeyeceginin anlasilmasi halinde TÜKETICI'yi bilgilendirerek onayini almak sureti ile esit kalite ve fiyatta baska bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. TÜKETICI'nin onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.
  2. ALICI Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI iletisim kanalları ile SATICI'ya bildirebilir. ÜRÜN teslimatı sırasında SATICI'nın talebi halinde ALICI isbu Sözleşmenin bir basılı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda ÜRÜN teslimatı yapılmayabilir. INTERNET SITESI'nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan bu Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.
  3. ALICI tarafından ön bilgileri almasını ve tediyidini müteakiben onaylanan isbu Sözleşme, ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların Sözleşme'den doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlüktedir.

Madde 3. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

ALICI bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşullar ve açıklamaları okuduğunu, satişa konu Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri INTERNET SITESI'nde elektronik ortamda görmesinin ve teyidin yanısıra elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek ürünü siparis ve isbu Sözlesme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.